Missing Elements is an organization that initiates innovative formats of socio-artistic, educational, support and research activities. We work for an equal, just and sustainable culture in the spirit of feminism, anti-discrimination, anti-racism and social inclusion. We carry out activities in the area of social and cultural issues related to the climate crisis, support for women, groups and individuals at risk of marginalization and social exclusion, innovating in the social ways of art.

team

  • kulturoznawczyni, kuratorka sztuki współczesnej, facylitatorka, autorka tekstów i projektów artystyczno-społecznych. W latach 2009–2015 tworzyła program Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu jako kuratorka wystaw, wydarzeń i długoterminowych projektów interdyscyplinarnych oraz redaktorka magazynu o sztuce “Punkt” . Od 2015 roku jest kuratorką wystaw i projektów społecznych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, m.in. Ogród Miejski Jazdów, 2016-2019, otoczenie Zamku Ujazdowskiego; Czekając na kolejne nadejście razem z Ulą Tornau i Jarosławem Lubiakiem, 2018/2019 CAC Wilno i CSW Warszawa. Realizuje długofalowe projekty o charakterze interdyscyplinarnym, głównie na styku sztuki współczesnej, działań aktywistycznych i społecznych, studiów miejskich, architektury, botaniki, zoologii i nauk o klimacie. Współpracowała z Fundacją Inna Przestrzeń przy realizacji projektów społeczno-artystycznych (m.in. Transkaukazja, 2015 Warszawa; One Caucasus 2016, Gruzja). Współzałożycielka i członkini kolektywu Kultura dla Klimatu zajmującym się ekologizacją pola kultury i sztuki (www.kulturadlaklimatu.pl). Inicjatorka i koordynatorka projektu Erasmus Plus “Społecznie włączająca edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju kultury i sztuki”; autorka i kuratorka projektu „Smashing Wor(l)ds: Cultural Practices for re/Imagining & un/Learning Vocabularies” realizowanego w ramach Programu UE Kreatywna Europa. Absolwentka Kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Muzealniczych Studiów Kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Fundatorka i Prezeska Fundacji Brakujące Elementy. 

  • Prof. UAM, dr hab., kulturoznawczyni, pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka książek: Ciało filmu. Medium obecnego w powojennej amerykańskiej awangardzie filmowej (2012); Problemy analizy kulturowej (2017). Współredaktorka i współautorka książek: Edukacja kulturalna jako projekt publiczny?; Artysta – Kurator – Instytucja – Odbiorca; Zawód kurator. Współautorka monografii Cultural Theory and History: The Change of Everyday Life. Ekspertka w zakresie edukacji kulturowej. Współzałożycielka Centrum Praktyk Edukacyjnych przy CK Zamek w Poznaniu, wieloletniego operatora programu Bardzo Młoda Kultura w regionie Wielkopolska. W latach 2018-2020 Ambasadorka ds. edukacji kulturowej EPALE, Elektronicznej Platformy na Rzecz Uczenia się Dorosłych. Badaczka, edukatorka kulturowa, ewaluatorka, facylitatorka. W ostatnich latach współkoordynatorka projektów Erasmus Plus Edukacja Dorosłych poświęconych edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju w instytucjach kultury i sztuki oraz Edukacji kulturowej osób dorosłych potrzebujących socjoterapeutycznego wsparcia. Zajmuje się teorią i metodologią studiów kulturowych, badaniami feministycznymi, kulturową analizą komunikologiczną, art based research i badaniami z zakresu edukacji kulturowej, antydyskryminacyjnej oraz włączającej. Fundatorka i Wiceprezeska Fundacji Brakujące Elementy. 

  • kuratorka, producentka, trenerka i aktywistka. Obecnie Arts Manager w British Council oraz twórczyni programu Fundacji Biennale Warszawa. Od 2023 roku akademickiego wykładowczyni autorskiego przedmiotu “Produkcja kulturowa” na SWPS. Pracowała jako badaczka i trenerka w Strategic Dreamers, firmie szkoleniowo-badawczej, skupiającej się na myśleniu przyszłościowym, wspierającej procesy projektowania innowacji i rozwijanie kultur organizacyjnych. W latach 2021-2022 producentka kreatywna w Biennale Warszawa oraz koordynatorka i współtwórczyni tymczasowego Punktu Recepcyjnego dla Osób Uchodźczych tamże. Współautorka projektu „Smashing Wor(l)ds: Cultural Practices for re/Imagining & un/Learning Vocabularies” realizowanego w ramach Programu UE Kreatywna Europa. W przeszłości była kuratorką wystaw i projektów artystycznych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Muzeum Rzeźby w Królikarni, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. Absolwentka filozofii na Trinity College Dublin oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła studia podyplomowe “Trenerzy Grupowi” w ramach Laboratorium Psychoedukacji i SWPS, a także “Historia sztuki. Interpretacje” na Collegium Civitas. Brała udział w międzynarodowym programie Leadership Exchange Program World Cities Culture Forum: wymiany między Biennale w Warszawie (Polska) a Biennale w Lagos (Nigeria). Ewa posiada dyplom z animacji kultury (Uniwersytet Warszawski).  

  • psycholożka, pedagożka teatru, edukatorka, kuratorka projektów społecznych i edukacyjnych; ukończyła studia na Uniwersytecie Łódzkim i Warszawskim. Jako psycholożka pracuje z osobami uzależnionymi, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i młodzieżą. Jako pedagożka pracuje w obszarze kultury i sztuki. Pracuje w Centrum Sztuki Zamek Ujazdowski w Warszawie. Współpracuje z wieloma instytucjami m.in. z Teatrem Ateneum w Katowicach, Lubuskim Teatrem Dramatycznym w Zielonej Górze, Biennale Warszawa, Teatrem Bogusławskiego w Kaliszu, Instytutem Teatralnym w Warszawie. Doświadczona w tworzeniu wystaw oraz projektów społecznych i artystycznych. Prowadzi zajęcia ze studentami na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. 

  • koordynatorka krajowych i międzynarodowych projektów kulturalnych i edukacyjnych. Od 2020 roku prowadzi Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”, które zajmuje się edukacją w interaktywnej, włączającej formule, w tym psychoedukacją i uniwersalnymi formami edukacji kulturalnej, skierowanej do każdego uczestnika, w tym również tego ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Równolegle koordynuje projekt „Szkoła otwartości. Wspieranie równości płci” w Centrum Edukacji Obywatelskiej. W latach 2017-2018 zarządzała finansowanym z funduszy unijnych projektem DEAR (Development Education & Awareness Raising) w Fundacji Habitat for Humanity Poland, zajmującej się wyzwaniami lokalnego i globalnego mieszkalnictwa. Od 2013 do 2017 roku pracowała jako koordynatorka ds. edukacji dorosłych w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Wcześniej przez pięć lat kierowała działem kultury w biurze federalnym niemieckiej organizacji młodzieżowej djo-Deutsche Jugend in Europa w Berlinie. Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Instytutu Etnologii na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim.

  • prawniczka Regionu Wielkopolska NSZZ “Solidarność” w Poznaniu. Pracowniczka działu prawnego działającego w zakresie prawa związkowego i pracy. Członkini Rady Nadzorczej “Nasz Region” Sp. z o.o. w Poznaniu, koordynatorka prawa antydyskryminacyjnego na terenie województwa Wielkopolskiego z ramienia Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” w Gdańsku, współtworzyła projekt Stowarzyszenia “Solidarność z Bezrobotnymi” w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych do pracy, prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy oraz prawa związkowego. Uzyskała certyfikat z Helsinki Foundation For Human Right and Interrights z zakresu prawa antydyskryminacyjnego w praktyce. Aktywnie wspiera osoby niepełnosprawne w zakresie pomocy prawnej. Koordynowała projekt “Wielkopolskie partnerstwo na rzecz zarządzania zmianą gospodarczą w regionie”, który był współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej. Działaczka w związkach zawodowych.